Dokumenty do pobrania

Kontakt z Biurem Projektu:

Plac Konstytucji 3 Maja 7, lok. 7, 64-920 Piła

tel. 725 256 402

e-mail: biuro@samozatrudnienie.edu.plW ramach projektu możliwe będzie uzyskanie dotacji na działalność prowadzoną w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (smart specialisation)